Lejere

Her kan du se, hvem der allerede har lejet sig ind i Thy&Co huset, og som du kan få som daglige “kolleger”

Andelskassen Koldby/Thisted

Andelskassen Koldby/Thisted vil være Thys foretrukne pengeinstitut for både ejerledede virksomheder og “familien Danmark”. Derfor vil vi give alle vores kunder nærværende og værdiskabende rådgivning – i kraft af kompetente medarbejdere, kundefokus og effektiv sagsbehandling.

Tlf: 87 99 30 00

Email: webteam@andelskassen.dk

www.andelskassen.dk

Jeanette Lund Kommunikation

Jeanette Lund Kommunikation brænder for at skabe udvikling i landdistrikterne og arbejder især med udviklingsprojekter og kommunikation fir virksomheder og lokalsamfund.
– Projektleder for udviklingsprojekter inden for bosætning, turisme, lokale fødevarer, lokalsamfund mm.
– Strategier, kommunikationsplaner og markedsføring for virksomheder og lokalsamfund
– Projektudvikling, rådgivning og fundraising

Tlf.: 21 69 73 31

Email: jl@jeanettelund.dk

www.jeanettelund.dk

Thisted Kommune Erhvervsservice

Erhvervsafdelingen i Thisted Kommune arbejder bl.a. med:

– Èn indgang for virksomheder, der vil etablere sig, købe jord eller udvide

– Projekter om bosætning, arbejdskraft og erhvervsrettede uddannelser

– Vækst og udvikling i produtionserhverv, turisme, erhverv på Hanstholm Havn, grøn vækst mm.

Tlf: 99 17 17 17

Email: thistedkommune@thisted.dk

www.thisted.dk

Dorthe Toftdal Hansen

Hjælper uafhængige producenter/underleverandører i køkken- og badindustrien med optimering og opdatering af kataloger til tegne-/konfigurationsprogrammet Winner.

Email: dth@dthconsulting.dk

Kenneth Poulsen

KePo Consulting er et IT konsulentfirma, der rådgiver og løser opgaver til udvikling af ERP systemer. Derudover er der stor erfaring i projektledelse og LaserNet software.

Email: kepoconsulting@outlook.com

T: 21 44 87 48

Soendergaard

Soendergaard Consulting er et konsulentfirma, der løser opgaver vedrørende rådgivning og udvikling af ERP systemer. Dette gøres på baggrund af mere end 25 års erfaring på området.

Email: jeso@dgs.com

Task force Hanstholm

I forbindelse med udvidelsen af Hanstholm Havn er visionen at skabe den førende konsumfiskerihavn i EU. Der skal sideløbende udvikles på mange relaterede delprojekter, for at opnå den ønskede udvikling for Hanstholm. Task Force Hanstholm er initieret af Hanstholm Havn, Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune, der igangsætter og implementerer de nødvendige initiativer med fokus på udvikling af hele Hanstholm, både som by og havn.

Email: berith@thyef.dk

Thisted Handels- og Industriforening

Thisted Handels- og Industriforening er en forening af byens butikker og erhvervsliv, der har til hovedmål, at skabe liv i Thisted by med bl.a. fastlavn, Open by Night, Smag på Thy, juleoptog og julebelysning. Hansels- og Industriforeningen Thisted By står for en lang række arrangementer og markedsføring, der i løbet af året bidrager til et aktivt byliv i Thisted.

Tlf: 23 47 70 50

Email: info@thistedby.dk

www.thistedby.dk

 

Aalborg Universitet

AAU har som mål, at det omgivende samfund som helhed skal drage nytte af den viden, som AAU´s forskere og studerende skaber. For at opnå dette mål satser AAU på forskellige typer af samarbejder med både små, mellemstore og store virksomheder, offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og iværksættere.

Tlf: 99 40 99 40

Email: lea@adm.aau.dk

www.aau.dk

asgaard recruitment

En succesfuld rekrutteringsproces kræver et grundigt forarbejde, samt dygtige og kompetente medarbejdere. Vi har speciale i mennesker og ser rekruttering som vores håndværk. Med andre ord: gør det du er bedst til – det gør vi.


Tlf: 22 47 91 46

Email: jnm@asgaardrecruitment.dk

www.asgaardrecruitment.dk

Vildmarksdagen

Vildmarksdagen vil gøre det nemt for børnefamilier, at opleve og forstå Nationalpark Thy. Visionen er at skabe en attraktion og tiltrøkke flere af dem, som normalt ikke oplever naturens glæder. Vildmarksdagen skal være en substitut, til det deltagerne kender som en traditionel forlystelsespark, blot med bæredygtighed, natur og friluftoplevelser i centrum.

Tlf: 22 66 76 62

Email: vildmarksdagen@gmail.com

SH OPTIMERING

Jeg brænder for at hjælpe med at tænke over fremtiden, og i samarbejde forme resultater, der skaber værdi og vækst.
Jeg har 12 års praktisk erfaring med LEAN, hvor jeg bl.a. har arbejdet med output, værdi, vækst, struktur, motivering, facilitering, løbende forbedringer og optimeringsarbejde.

Tlf.: 29 81 06 81

Email: solveig@shoptimering.dk

Tia Technology

Tia Technology leverer software til forsikringsselskaber over hele verden, og her i dag ca. 30.000 brugere og 67 kunder. Vi leverer et system med alt, hvad et forsikringsselskab har behov for. Derudover leverer vi også implementering, løbende vedligehold og digitale løsninger, der supplerer og udvider mulighederne.

Tlf: 70 22 76 20

Email: aso@tiatechnology.com

www.tiatechnology.com

Food Cluster THY

Food Cluster Thy er et unikt, lokalt fødevaresamarbejde, der skaber udvikling og vækst, både hos de deltagende virksomheder og i vores lokalområde. Gennem dialog og samarbejde mellem relevante fødevareaktører i Thy skabes grundlaget for værdiskabende produkt- og forretningsudvikling, som over til sikre områdets virksomheder øget omsætning, indtjening og beskæftigelse.

Tlf.: 53 67 58 80

Email: kersti@thyef.dk

www.foodclusterthy.dk

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er landets største familieretskontor. Vi er specialister i arveret, familieret og bolighandler, og vi bistår med behandling af dødsboer, arvetvister, testamenter, remtidsfuldmagter, ægtepagter, skilsmisser og bodelinger, bolighandler, sameje, familieoverdragelser og skilsmisseskøder.

Tlf: 32 18 09 33

Email: lkw@askt.dk

www.askt.dk

beeSmart

Hos beeSmart arbejder vi med smartere, udviklende IT-løsninger tilpasset til vore kunder! Løsninger der ikke kun dækker et behov, men som skaber udvikling og også kigger ind i fremtiden. Vi arbejder omkring hele kundens IT-platform og skaber synergi -beeSmart, bee Creative!


Tlf.: 77 34 00 01

Email: mw@beesmart.dk

www.beesmart.dk

TV MIDTVEST

TV MIDTVEST redaktion i Thy & Co dækker både Thy og Mors med både de nære og menneskelige historier og portrætter, samt de vigtigste nyheder og begivenheder i landsdelen. Redaktionen er bemandet af journalist Lasse Dieckmann.

Har du en god idé eller et tip, så kan du træffe ham på:

Email: ladi@tvmidtvest.dk

VI ELSKER THY

VI ELSKER THY er, med støtte fra Thisted Kommune, et samarbejde mellem detailhandlen i Hanstholm, Hurup og Thisted. Vi mener ikke, at fremtiden for detailhandlen i Thy afgøres af en større koncert eller en ekstra open by-night. Derfor ser vi at bedste investering for fremtiden i detailhandlen, er at skabe opmærksomhed og arrangementer, der kan styrke bevidstheden om og kærligheden til Thy – både for Thyboer og gæster

www.thistedby.dk

 

Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshus Nordjylland har fokus på det nordjyske erhvervsliv og behov. Vores konsulenter med specialiseret viden står klar til at hjælpe dig og din virksomhed – vi er sat i verden for at skabe bæredygtig udvikling og vækst i hele Nordjylland.

Tlf: 70 21 08 08

Mail: info@ehnj.dk

www.ehnj.dk

Thy Erhvervsforum

Thy Erhvervsforum vil skabe merværdi for virksomheder og iværksætterer og derved udvikle erhvervslivet i området. Vi er det naturlige førstevalg, når lokale virksomheder skal finde en aktiv medspiller og sparringspartner. Vi styrker Thisted Kommune og gør egnen til et godt sted at bo og et spændende sted at arbejde.
Tlf.: 97 96 30 90

Email: info@thyef.dk

www.thyerhvervsforum.dk