Lejere i Thy & Co. Kontorfællesskab

Her kan du se, hvem vores lejere i Thy & Co. er, og hvem du kan få som daglige “kollegaer”. Kunne du være interesseret i at blive endnu en af vores lejere i Thy & Co.  så kontakt os for at høre mere.

Andelskassen Koldby/Thisted

Andelskassen Koldby/Thisted vil være Thys foretrukne pengeinstitut for både ejerledede virksomheder og “familien Danmark”. Derfor vil vi give alle vores kunder nærværende og værdiskabende rådgivning – i kraft af kompetente medarbejdere, kundefokus og effektiv sagsbehandling.

Tlf: 87 99 30 00
Email: webteam@andelskassen.dk  www.andelskassen.dk  

Thy Erhvervsforum

Thy Erhvervsforum vil skabe merværdi for virksomheder og iværksætterer og derved udvikle erhvervslivet i området. Vi er det naturlige førstevalg, når lokale virksomheder skal finde en aktiv medspiller og sparringspartner. Vi styrker Thisted Kommune og gør egnen til et godt sted at bo og et spændende sted at arbejde.

Tlf: 97 96 30 90
Email: info@thyef.dk
www.thyerhvervsforum.dk 

Dorthe Toftdal Hansen

Hjælper uafhængige producenter/underleverandører i køkken- og badindustrien med optimering og opdatering af kataloger til tegne-/konfigurationsprogrammet Winner.


Tlf: 20 64 65 45
Mail: dth@dthconsulting.dk 

Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshus Nordjylland har fokus på det nordjyske erhvervsliv og behov. Vores konsulenter med specialiseret viden står klar til at hjælpe dig og din virksomhed – vi er sat i verden for at skabe bæredygtig udvikling og vækst i hele Nordjylland.

Tlf: 70 21 08 08
Mail: info@ehnj.dk
www.ehnj.dk 

Witrics ApS

Witrics ApS er et ny startet konsulenthus med erfarne konsulenter indenfor digital transformation og Robotic Process Automation. Vi tilbyder teknisk og forretningsmæssig RPA konsulentassistance, programmering af RPA robotter samt træning og uddannelse i forbindelse med RPA initiativer med fokus på at skabe værdi for virksomheden.

Mail:info@witrics
www.witrics.dk 

VI ELSKER THY

VI ELSKER THY er, med støtte fra Thisted Kommune, et samarbejde mellem detailhandlen i Hanstholm, Hurup og Thisted. Vi mener ikke, at fremtiden for detailhandlen i Thy afgøres af en større koncert eller en ekstra open by-night. Derfor ser vi at bedste investering for fremtiden i detailhandlen, er at skabe opmærksomhed og arrangementer, der kan styrke bevidstheden om og kærligheden til Thy – både for Thyboer og gæster

Mail: vielskerthy@gmail.com www.thistedby.dk 

 

 

Asgaard recruitment

En succesfuld rekrutteringsproces kræver et grundigt forarbejde, samt dygtige og kompetente medarbejdere. Vi har speciale i mennesker og ser rekruttering som vores håndværk. Med andre ord: gør det du er bedst til – det gør vi.


Tlf: 22 47 91 46

Mail: jnm@asgaardrecruitment.dk 

www.asgaardrecruitment.dk 

Thisted Handels- og Industriforening

Thisted Handels- og Industriforening er en forening af byens butikker og erhvervsliv, der har til hovedmål, at skabe liv i Thisted by med bl.a. fastlavn, Open by Night, Smag på Thy, juleoptog og julebelysning. Hansels- og Industriforeningen Thisted By står for en lang række arrangementer og markedsføring, der i løbet af året bidrager til et aktivt byliv i Thisted.

Tlf: 23 47 70 50
Mail: info@thistedby.dk
www.thistedby.dk 

Lone Lærke

Ved hjælp af mig kan du få dit budskab ud på en forståelig og virkningsfuld måde. Jeg vil være din personlige kommunikationsrådgiver og skribent.

Jeg er i stand til at formidle et svært emne, skabe den fine personlige fortælling eller få en nyhed ud i verden.

Jeg har mange års erfaring som dagbladsjournalist og har en bred kontaktflade i Thy og resten af Nordjylland. Nu arbejder jeg selvstændigt med kommunikation.

Tag kontakt til mig, hvis du har en historie, der er for god til at blive i skrivebordsskuffen.

Tlf: 40 38 22 08
Mail: lone.laerkely@gmail.com 

Toft & Hove kommunikation Aps

Toft & Hove Kommunikation består af Dorte Toft og Louise Hove. De fungerer som en hjælpende hånd til virksomheder, der har brug for hjælp til diverse tekst- og kommunikationsopgaver. Toft & Hove har et skarpt blik for, hvordan digital kommunikation skal strikkes sammen, så det sælger. De kan blandt andet hjælpe med tekst og SEO til hjemmesider, sociale medier, salgstekster, nyhedsmails, markedsføring og kommunikationsplanlægning og -strategi. Dorte og Louise driver desuden netværkene Klub Thy i Aarhus og Aalborg.

Toft & Hove kommunikation kan findes i Thyhuset eller kontaktes på:

Dorte@toft-hove.dk
Tlf: 4116 1758

Louise@toft-hove.dk
Tlf: 4019 9526

 

TV MIDTVEST

TV MIDTVEST redaktion i Thy & Co dækker både Thy og Mors med både de nære og menneskelige historier og portrætter, samt de vigtigste nyheder og begivenheder i landsdelen. Redaktionen er bemandet af journalist Sine Bach Jakobsen.

Har du en god idé eller et tip, så kan du træffe hende på:

Mail:  sija@tvmidtvest.dk
www.tvmidtvest.dk 

Sparekassen Danmark

Iværksætteri er en vigtig del af erhvervsudviklingen i vores lokalområde, og vi mener, at vi som lokalt pengeinstitut har en forpligtigelse til at bidrage ved at vejlede og rådgive iværksættere. Vi bruger aktivt vores erfaring fra vores mange kunder i forskellige brancher. En erfaring og rådgivning, som vi oplever, gør en stor forskel for om den enkelte iværksætter lykkes eller ej.
Vores lokale erhvervsrådgivere i Erhverv Thy-Mors står altid gerne klar til sparring.

Mail: jnha@spard.dk
Tlf: 8222 9121
www.spard.dk

Thy Sangskole
– ét af Danmarks 12 sangkraftcentre

Thy Sangskole er en selvejende institution, støttet af Thisted kommune, det lokale erhvervsliv samt en række fonde og kulturaktører.

Vores formål er at understøtte og videreudvikle sangen, både den folkelige sang, skolesang, klassisk og rytmisk korsang, fællessang og sang på eliteniveau.

Vi arbejder for at alle – uanset forudsætning – oplever glæden og de mange positive effekter ved at synge – og synge sammen. I børnehaver, skoler, ældrecentre, virksomheder, institutioner og foreninger.

Du kan læse meget mere om os på thysangskole.dk og følge os på facebook.com/thysangskole.

Daglig leder: Kristina Brogaard

Food & Bio Cluster Denmark

Food & Bio Cluster Denmark er den landsdækkende klyngeorganisation for fødevarer og bioressourcer i Danmark.

Vi er den samlende platform for innovation og vækst i klyngen – for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner.

Kontakt os i dag og lad os sammen finde de bedste muligheder for dig.

Tlf: 5367 5880
Mail: kha@foodbiocluster.dk
www.foodbiocluster.dk